SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

LỄ SÁM HỐI VÀ PHÁP THOẠI

TỲ KHƯU NYARTI KHAM

THỨ NĂM, NGÀY 20/6/2024

THỜI GIAN: 18:00-20:00


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

THÁNG 6.2024